خانهدرباره مدرسهکادر آموزشی

کادر آموزشی

 

غلامحسین مبصری

جناب آقای غلامحسین مبصری

سمت: مدیریت و موسس دبیرستان

سوابق شغلی: مدیر بازنشسته مدرسه راهنمایی نمونه دولتی شهید صالحی

employee

جناب آقای عباس نیکویی

سمت: معاون پرورشی

سوابق شغلی:معاون بازنشسته مدرسه راهنمایی نمونه دولتی شهید صالحی

جناب آقای  علی رنجبر

سمت:معاون آموزشی

سوابق شغلی:معاون بازنشسته فرهنکیان و مدارس برتر شیراز

محمد رضا نوروزی

جناب آقای مجید نوروزی

سمت:معاون اجرایی

سوابق شغلی:معاون بازنشسته در مدارس شبانه روزی ناحیه

محمد هاشم بحرانی

جناب آقای محمد هاشم بحرانی

سمت: روابط عمومی و متصدی کارگاه

سوابق شغلی:دبیر بازنشسته مدرسه راهنمایی نمونه دولتی شهید صالحی

ناصر خونکاری 

 جناب آقای ناصر خونکاری

 سمت: متصدی آزمایشگاه

 سوابق شغلی:دبیر بازنشسته نمونه در مدارس ناحیه

 

جناب آقای اسفندیار حیدری 

سمت: مشاور مدرسه

سوابق شغلی:مشاور نمونه استان در مدارس خاص

 

جناب آقای علیرضا کریمی

سمت: دبیر علوم اجتماعی

سوابق شغلی:دبیر بازنشسته ، سرگروه استان، طاها

 

جناب آقای محمد رضا دهقان جلیل 

سمت: دبیر علوم تجربی

سوابق شغلی:

 .jpg

جناب آقای  رسول عباسی

سمت: دبیر علوم تجربی

سوابق شغلی:

mmmmmm.jpg 

جناب آقای سید مجتبی موسوی زاده

سمت: دبیر علوم تجربی

سوابق شغلی:شاهد ناحیه 2، طاها

 

 

جناب آقای علی رضایی

سمت: دبیر ریاضی

سوابق شغلی: نمونه دولتی شهید صالحی، تیزهوشان، سرگروه استان

.jpg

جناب آقای آرش رزمجویی

سمت: دبیر کار و فن آوری

سوابق شغلی:

employee 

جناب آقای ناصر کشاورزی

سمت: دبیر ریاضی

سوابق شغلی:نمونه دولتی شهید صالحی

 

جناب آقای امیر حسین یار احمدی 

 سمت: دبیر ادبیات 

سوابق شغلی:نمونه دولتی شهید صالحی و تیزهوشان

حسن رحیمی 

جناب آقای حسن رحیمی

سمت: دبیر ادبیات

سوابق شغلی:نمونه دولتی شهید صالحی

kkkkk.jpg

جناب آقای حبیب الله کشاورزی

سمت: دبیر ادبیات

سوابق شغلی:نمونه دولتی شهید صالحی و تیزهوشان

 .jpg  

جناب آقای  علی اکبر جوکار

سمت: دبیر  ادبیات

سوابق شغلی:شاهد ناحیه 2، طاها

.jpg

 

جناب آقای کرم قزل بیگلو

سمت: دبیر علوم  اجتماعی

سوابق شغلی:شاهد ناحیه 2، طاها

_الحسین_امید_زاده.jpg
 

جناب آقای عبدالحسین امیدزاده

سمت: دبیر حرفه و فن

سوابق شغلی:نمونه دولتی شهید صالحی ، امام رضا و تیزهوشان

22222222222.jpg

جناب آقای اصغر شجاعی

سمت: دبیر دینی و قرآن

سوابق شغلی:نمونه دولتی شهید صالحی و فرهنگیان

 

employee

جناب آقای عیسی یعقوبی

سمت: دبیر دینی و عربی

سوابق شغلی:نمونه دولتی شهید صالحی و تیزهوشان

 

Untitled-2.jpg

جناب آقای ابوذر دعوت الحق

سمت: دبیر دینی و قرآن

سوابق شغلی:نمونه دولتی شهید صالحی و ابن سینا

 

صالح مبصری

جناب آقای صالح مبصری

سمت: دبیر دینی و قرآن و امور فرهنگی

سوابق شغلی:نمونه دولتی شهید صالحی 

 

 _عبد_الهی.jpg

 جناب آقای نجف عبدالهی

 سمت: دبیر دینی و قرآن

 سوابق شغلی:نمونه دولتی شهید صالحی 

Untitled.png
 

جناب آقای علیرضا ستوده

سمت: دبیر زبان

سوابق شغلی:نمونه دولتی شهید صالحی و سرگروه ناحیه

employee 

جناب آقای مهران سپهری نیا

سمت: دبیر زبان

سوابق شغلی:احسان و ذاکرحسینی

 عیسی محمودیان

جناب آقای عیسی محمودیان

سمت: دبیر هنر

سوابق شغلی:فرهنگیان ناحیه 1

 مجید عجم پور

جناب آقای مجید عجم پور

سمت: دبیر ورزش

سوابق شغلی:احسان، بازنشسته مدارس خاص استان، سرگروه استان

emad.jpg
 

جناب آقای عماد نجفیان

سمت: متصدی کامپیوتر

سوابق شغلی:نمونه دولتی شهید صالحی 

 .jpg

جناب آقای سعید قادری

سمت: دبیر ریاضی

سوابق شغلی :  شاهد - فرهنگیان

 111111.jpg

جناب آقای اسماعیل سیاری

سمت: دبیر قرآن

سوابق شغلی: علم و ادب - عبداللهی - رشد

2222.jpg

جناب آقای محمد باقر انصاری

سمت: دبیر دینی

سوابق شغلی: نمونه دولتی رازی - فرهنگیان

 

 

عضویت در سیستم رایانامه

برای دریافت رویدادهای دبیرستان از طریق رایانامه فرم زیر را با دقت پرکنید

راه های تماس با ما

آدرس:     شیراز، چهارراه سرباز، ابتدای سفیر شمالی
   
تلفن: 07138216851
فکس:   07138391279
   
ایمیل:   info[@]mrschool[.]ir
modir[@]mrschool[.]ir

طراحی و اجرا با پیشگاهان فناوری