دستاورد های مدرسه

دبیرستان محمد رسول الله در سال های گذشته با عنوان مدرسه راهنمایی و اکنون به عنوان دبیرستان فعالیت می کرند که در طول دوران دستاوردهای بسیاری را کسب کرده که به طور خلاصه به برخی از موارد اشاره می کنیم:

 

کسب مقام برتر در عرصه آزمایشگاهی استان

کسب آمار قابل توجه 70 درصد قبولی و جذب دانش آموزان در دبیرستان های نمونه شهر شیراز

کسب نشان لیاقت توسط مدیریت مجموعه جناب آقای مبصری به عنوان مدیر برتر استان فارس و شهر شیراز

کسب رضایت والدین طی 3 سال متوالی از نحوه ارزشیابی و به ویژه برگزاری آزمون های منظم و برنامه ریزی شده جامع

...