توانمندی ها

توانمندی های دبیرستان غیر دولتی محمد رسول الله شیراز ابتدا ناشی از حضور دبیران و معلمان مجرب و با دانش درکادر آموزشی است.

در مرحله بعد کادر مدیریتی و اداری با درایت و دلسوز،

و در نهایت برنامه ریزان و مشاوران هستند که با تلاش بسیار و طراحی ساختار و برنامه ریزی دقیق و هدفمند آموزشی راه را برای رسیدن به موفقیت برای دانش آموزان این مجموعه هموار کرده اند.

از جمله اقدامات و فعالیت مهم مدرسه در سال 92 می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • طراحی و راه اندازی وبسایت دبیرستان
  •  طراحی و اجرای پرتال و سامانه کاربری دانش آموزی با توجه نیاز دانش آموزان و دبیران ،
  • و راه اندازی سامانه پیامکی مدرسه برای ارتباط و تعامل موثر با دانش آموزان و والدین و اعضا انجمن اولیا و مربیان و دبیران 
  • راه اندازی کتابخانه الکترونیکی غنی با حدود 2000 عنوان 
  • راه اندازی خبر نامه اینترنتی (سامانه ارسال ایمیل) 
  • تجهیز کارگاه کامپیوتر
  • تجهیز کارگاه حرفه و فن 
  • تجهیز آزمایشگاهی دبیرستان 
  • و... 
  • tavanmandiha